Informatie


ONZE TAKKEN & HUN WERKING

Kapoenen


1ste & 2e leerjaar

De kapoenen zijn de jongste leden binnen onze scouts. Ze ontdekken al spelend wat het is om scout of gids te zijn. Het leven van een kapoen is vol spel en fantasie. De leiding bedenkt spelen op maat van kapoenen en laat genoeg ruimte om op hun eigen impulsen in te gaan. Wat vinden ze leuk en wat kunnen ze al op die leeftijd?

Welpen


3e & 4e leerjaar

Kabouters en welpen hebben veel energie. Hun enthousiasme kent soms geen grenzen. Ze bouwen graag kampen, verzinnen een geheime taal en halen kattekwaad uit. Hun vrienden staan centraal. Welpen durven al wat meer dan kapoenen en samen zoeken we die grenzen op.

Woudlopers


5e & 6e leerjaar

Deze nieuwe tak speelt in op de noden van jonge kinderen in een snel veranderende wereld. Ze ontdekken dan scouting meer is dan spelen alleen en dat respect, vriendschap en samenhorigheid ook een belangrijk onderdeel vormen van onze jeugdbeweging. Ze leren wat nodig is om een echte scout te zijn.

Jojo’s


1e & 2e middelbaar

Jonggivers houden van avontuur en steken graag de handen uit de mouwen. Ze vinden het leuk om inspraak te hebben en gaan graag nieuwe uitdagingen aan: vlottentocht, koken op houtvuur, slapen in patrouilletenten. Jonggivers leren om samen te werken, engagement te tonen en zich in te zetten voor anderen. Zo ontdekken ze stilaan wat scouting echt inhoudt en leggen hun belofte met trots af.

Givers


3e, 4e en 5e middelbaar

De oudste leden binnen onze scouts. Bij de Givers staat uitdaging centraal. Het prikkelen van jongeren die aan de rand van volwassenheid staan met spannende en grensverleggende spelen en activiteiten. 
Inspraak en samenwerking is belangrijk. Givers vormen vaak een sterke groep en dragen vriendschap hoog in het vaandel.

DE SCOUTSSHOP: HOE ZIT DAT NU?

Wat moet ik aanschaffen?

De enige verplichte aankoop in onze scoutsshop is de aankoop van een sjaaltje. Het dragen van een sjaaltje is immers verplicht voor de verzekeringen. Draag het dus zeker altijd tijdens de activiteiten.

Welke aankopen zijn niet verplicht?

Andere niet-verplichte aankopen zijn het uniform met alle patches. Hoewel de aankoop hiervan niet verplicht is, benadrukken we wel dat het dragen van een uniform heel sterk samenhangt met scouting. Het schept een gevoel van eenheid en samenhorigheid.

Andere aankopen zijn o.a. shirts, broeken, rokken, …

Onze scouts in cijfers

204


ledenaantal

Momenteel telt onze scouts zo’n 204 ingeschreven leden. De afgelopen 5 jaar kent onze jeugdbeweging een verdubbeling in ledenaantal.

24


LEIDINGSPLOEG

Met 24 zijn ze. De leiders en leidsters die jullie een fantastisch jaar gaan bezorgen. En ze zijn er helemaal klaar voor.

48%


Vrouwelijke leden

Scouts CASA ODK was de eerste gemengde jeugdbeweging van Vlaanderen. Vandaag bestaat onze groep voor 48% uit meisjes en 52% uit jongens.

4%


groei

De afgelopen twee jaar groeide onze jeugdbeweging met 74%. In 2018 telde de scouts zo’n 114 geregistreerde leden, nu zijn dat er 204.

ONZE SCOUTS & COMMUNICATIE

De dag van vandaag is het soms moeilijk om je weg te vinden aan de wirwar van netwerken en media waarlangs gecommuniceerd wordt. Hieronder een duidelijk overzicht hoe onze communicatie zich voltrekt.

Onze Facebookpagina is het belangrijkste medium. Hierop verschijnen vaak berichten over evenementen, wijzigingen, speciale activiteiten, … Zorg dus zeker dat je onze pagina volgt om op de hoogte te blijven.

Elke takleider probeert ook vaak telefonisch contact met de ouders op te nemen bij wijzigingen of verplaatsingen. Zorg dus zeker dat het juiste telefoonnummer geregistreerd staat in de groepsadministratie.

In onze digitale Walki Talki’s en op de kalenderfunctie op deze website vind je altijd een overzicht van alle activiteiten. Het overzicht op de website is altijd up-to-date en aangepast aan de laatste veranderingen.

ONZE SCOUTS & VERHUUR

Onze scoutslokalen kunnen spijtig genoeg niet open gesteld worden voor verhuur. Neem contact op met onze collega’s van Seascout Nieuwpoort of Zeedustra Koksijde als je in de regio wilt verblijven.

%d bloggers liken dit: